Uniwersyteckie Obserwatorium Deinstytucjonalizacji Praktyk Pomocowych (UODI)

UODI to interdyscyplinarna grupa badawcza stworzona na Uniwersytecie Warszawskim w 2021 r. przez naukowców z Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, Centrum Europejskiego UW oraz Instytutu Studiów Społecznych im. Profesora Roberta Zajonca UW.
Grupa ma za zadanie przygotowywanie analiz i badanie procesów deinstytucjonalizacji praktyk pomocowych, rozwijania środowiskowych form wsparcia, w tym metodyki pracy środowiskowej oraz upowszechniania wiedzy w tym zakresie.

W 2023 r. UODI prowadzi prace analityczno-badawcze dzięki dotacji otrzymanej od Rektora Uniwersytetu Warszawskiego